Offerte
Aanvragen?

Privacy verklaring Morren Rietdekkersbedrijf

Morren Rietdekkersbedrijf, gevestigd aan Kauwenhoven 72 te Lunteren, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Kauwenhoven 72, Lunteren

Tel. 0612372892
www.morrenrietdekkersbedrijf.nl


Edwin Morren is de Functionaris Gegevensbescherming van Morren Rietdekkersbedrijf. Hij is te bereiken via info@morrenrietdekkersbedrijf.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Morren Rietdekkersbedrijf verwerkt persoonsgegevens over u wanneer u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

• Offerte- en/of betalingsgegevens
• Voor- en achternaam
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Locatiegegevens
• Gegevens over uw activiteiten op onze website (Google Analytics)


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@morrenrietdekkersbedrijf.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Morren Rietdekkersbedrijf verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

• Het afhandelen van uw opdracht en/of betaling
• Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
• Om goederen en diensten bij u af te leveren

Hoe lang we gegevens bewaren

Morren Rietdekkersbedrijf zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk voor de zakelijke afhandeling. Wel zijn gebonden aan wettelijke bewaartermijnen, onder meer voor de belastingdienst. Na deze termijn zullen we uw gegevens vernietigen.